وبسایت دکتر رضا نجات

متخصص بیهوشی , فلوشیپ مراقبت های ویژه


مطرب مهتاب روی آن چه شنیدی بگو
ما همگان محرمیم آن چه شنیدی بگوی
نرگس خمار او ای که خدا یار او
دوش ز گلزار او هرچه بچیدی بگو
مولوی
parallax background
سپتامبر 30, 2016
bp015_raas2-resize

مجموعه رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون RAAS

مجموعه رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS) مجموعه به هم بافته ای از هورمون هایی است که حفظ تعادل فشار خون و مایعات بدن را به عهده دارند. ترشح این هورمون ها تحت کنترل دقیق صورت می پذیرد. در این مجموعه اعضاء حساس پیامی را ازتغییر در فشار خون و میزان پرشدگی عروق دریافت نموده و با پاسخ به این تغییر مجموعه ای ازواکنش های فیزیولوژیک را به وجود می آورند...
سپتامبر 30, 2016
hyperk

هیپرکالمی و مصرف Hyperkalemia and RAAS Inhibitors

یکی از عوارض مصرف داروهای مهار کننده سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS inhibitors) بروز هیپرکالمی است. هیپرکالمی در ٣٨-١٠ در صد بیماران بستری در بیمارستان که ACEI دریافت می کنند به وجود می آید. هم چنین در ١٠در صد بیماران سرپایی یس از یک سال درمان با ACEI هیپرکالمی پدید می آید.....