شرکت در 25 امین کنگره علوم شناختی اعصاب

دوستان 25 امین کنگره علوم شناختی اعصاب  در تاریخ 12 تا 13 نوامبر 2018 در دوبی برگزار می شود و من به عنوان سخنران و هم چنین عضو کمیته اجرایی به این کنگره دعوت شده ام. عنوان گفتار من سیتوکین ها و وضعیت ذهنی در بخش مراقبت های ویژه است. به پیوست دعوت نامه و برنامه نهایی کنگره تقدیم دوستان می گردد. امیدوارم پس از کنگره بتوانم گزارشی از آن را در اختیار شما قرار دهم. ارادتمند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *